Technická univerzita Zvolen
24. - 25. jún 2014
24.1.2014

Pozvánka na nový ročník 2014

Vážené dámy, vážení páni, kolegovia, priaznivci environmentálnej geoinformatiky. 10. jubilejný ročník konferencie Enviro-i-Fórum 2014 sa uskutoční v dňoch 24. a 25. júna 2014 na pôde Technickej Univerzity vo Zvolene.

29.5.2014

UPOZORNENIE

Zmena tradičného miesta konania konferencie!

19.2.2014

Sprievodné podujatia

Pracovné stretnutie Národných referenčných centier pre spoluprácu s Európskou environmentálnou agentúrou a workshop Copernicus

24.1.2014

Anketa

Tradičná anketa, v ktorej nás zaujímajú Vaše poznatky a skúsenosti a v ktorej formou otázok získavame od Vás spätnú väzbu tak na odbornú stránku podujatia ako aj na formu jeho organizácie si v radoch účastníkov získala popularitu.

Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Generálny partner

HP

Partneri

EEA gi-n2k sdi4apps smartopendata T-mapy bitstudio Sevitech SAGI Geotech

Mediálni partneri

Enviroportál Geoinformatika Promospravy FMG Education Konferencie
Podujatie je organizované pod záštitou MŽP SR.

SAŽP 2014