Technická univerzita Zvolen
24. - 25. jún 2014

Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Generálny partner

HP

Partneri

EEA gi-n2k sdi4apps smartopendata T-mapy bitstudio Sevitech SAGI Geotech

Mediálni partneri

Enviroportál Geoinformatika Promospravy FMG Education Konferencie
19.2.2014

Sprievodné podujatia

Pracovné stretnutie Národných referenčných centier pre spoluprácu s Európskou environmentálnou agentúrou a workshop Copernicus


Stretnutie Národných referenčných centier

Stretnutie všetkých tematicky zameraných Národných referenčných centier, ktoré fungujú v národnej sieti Eionet SK a zabezpečujú aktivity vo vzťahu k EEA (prezentácia činnosti NRC a EEA za rok 2013 a 2014).

Prezentácie - zápis zo stretnutia


Copernicus - workshop

- Prezentácia programu Coperncicus ako celku - stručný opis programu a súhrnná informácia o jednotlivých službách

- Informácia o koordinácii programu Coperncus na Slovensku (Informácia o pracovnej skupine pre Copernicus, ktorá by dovtedy mala byť zriadená.)

- Informácia o Emergency mapping service - jeho význam, možnosti aktivácie a metodika na jeho aktiváciu

- Podrobná informácia o jednotlivých službách, stav ich inplementácie a možnosti získavania dát z týchto služieb

Podujatie je organizované pod záštitou MŽP SR.

SAŽP 2014