15.2.2013

Pozvánka na nový ročník 2013

Vážené dámy, vážení páni, spolupracovníci, kolegovia, priatelia ... Pozývame Vás v mene Slovenskej agentúry životného prostredia a Technickej univerzity vo Zvolene na 9.ročník konferencie Enviro-i-Fórum 2013. Podujatie organizované pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky bude prebiehat tak ako po iné roky na pôde TU Zvolen. Dovoľujeme si Vás však upozorniť na zmenu v termine, ktorý sme z viacerých organizačno-technických dôvodov boli nútení presunúť oproti tradičnému júnovému termínu na 14. a 15. mája 2013.

15.2.2013

Anketa

Vašu spokojnosť s priebehom konferencie Enviro-i-Fórum a s jej odbornou náplňou budete mocť vyjadriť aj počas 9.ročníka podujatia vyplnením anketového dotazníka, v ktorom nás ukrem uvedených skutočností zaujíma i Váš názor ohľadne dostupnosti a využívania informácií z oblasti environmentálnej informatiky.

15.2.2013

Súťaž o najlepší poster

V prípade, že máte záujem zúčastniť sa našej pravidelnej súťaže o najlepší poster, poslite nám do 25.marca 2013 krátku anotáciu problematiky, ktorej poster venujete. Anotácia bude zaradená to tlačeného zborníka konferencie.

Upozornenie

Zmena tradičného júnového termínu na 14. a 15. máj 2013.

Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Partneri

SAGI EEA FMG T-mapy ArcGeo GIS-Services G-BASE

Mediálni partneri

Geoinformatika Enviromagazín Enviroportál Promospravy