Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Partneri

SAGI EEA FMG T-mapy ArcGeo GIS-Services G-BASE

Mediálni partneri

Geoinformatika Enviromagazín Enviroportál Promospravy

Kontakty

Kontaktná osoba pre zasielanie prihlášok na príspevky a ich anotácií:

Bc. Miroslava Petríková

Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum environmentalistiky a informatiky
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Tel.: 048/437 41 36
e-mail: miroslava.petrikova@sazp.sk

Kontaktná osoba pre ekonomické záležitosti:

Eva Tatarková

Slovenská agentúra životného prostredia, Odbor prevádzky
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Tel.: 048/437 41 87
e-mail: eva.tatarkova@sazp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 00 62 60 31
DIČ: 202 112 58 21
IČ DPH: SK 202 112 58 21

pix