Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Partneri

SAGI EEA FMG T-mapy ArcGeo GIS-Services G-BASE

Mediálni partneri

Geoinformatika Enviromagazín Enviroportál Promospravy

Sprievodné podujatia

Pracovný workshop pre pracovníkov štátnej správy v rezorte životného prostredia

- workshop určený pracovníkom obvodných úradov životného prostredia,
zameraný na sprístupnenie a prácu s priestorovými údajmi v zmysle platnej legislatívy
a prezentácie vybraných subsystémov Informačného systému úradov životného prostredia (ISÚŽP)

Pracovné stretnutie Národných referenčných centier pre spoluprácu s EEA

- stretnutie všetkých tematicky zameraných Národných referenčných centier, ktoré fungujú v EIONET SK a zabezpečujú aktivity vo vzťahu k EEA (prezentácia činnosti NRC a EEA za rok 2012 a 2013)

Partneri sprievodných podujatí

SmeSpire
EEAeENVplus

pix