Enviro-i-Fórum 2010

odborné fórum o environmentálnej informatike

  • Technická univerzita - Zvolen
  • 8. - 9. jún 2010

Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Sprievodné podujatia


16.2.2010

Pozvánka na Enviro-i-Fórum 2010

Slovenská agentúra životného prostredia a Technická univerzita vo Zvolene pod záštitou MŽP SR Vás spolu so svojimi partnermi pozývajú na 6. ročník podujatia venovaného environmentálnej informatike. Enviro-i-Fórum 2010 sa uskutoční v termíne 8. - 9. júna 2010 v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene.

17.3.2010

Sprievodné podujatia konferencie

V organizácii podujatia v tomto roku dochadza k menším zmenám, kedy súčasne s hlavným programom konferencie budú prebiehať aj dve sprievodné podujatia: IT v environmentálnej výchove a Český a slovenský technologický NESIS workshop.

17.3.2010

Súťaž o najlepší poster

Sprievodnou udalosťou konferencie Enviro-i-Fórum 2010 bola aj súťaž o najlepší poster.

17.3.2010

Anketa - vyhodnotenie dotazníkov

Počas konferencie prebiehala anketa týkajúca sa hodnotenia konferencie tak po organizačnej ako aj obsahovej stránke a prístupu k informáciám o ŽP.

Partneri

ArcGeo Intergraph Softec StatSoft Prois SOFTIP

Mediálni partneri

Enviromagazín Geoinformatika Education Konferencie Roľnícke noviny Energie 21 Profi Press s.r.o.