Enviro-i-Fórum 2010

odborné fórum o environmentálnej informatike

  • Technická univerzita - Zvolen
  • 8. - 9. jún 2010

Partneri

ArcGeo Intergraph Softec StatSoft Prois SOFTIP

Mediálni partneri

Enviromagazín Geoinformatika Education Konferencie Roľnícke noviny Energie 21 Profi Press s.r.o.

Sprievodné podujatia


17.3.2010

Súťaž o najlepší poster

Sprievodnou udalosťou konferencie Enviro-i-Fórum 2010 bola aj súťaž o najlepší poster.

Kedže okrem prihlásenia príspevku do programu konferencie bolo možné sa prihlásiť aj formou posterovej prezentácie, aj v tomto roku prebiehala súťaž "O najlepší poster". Účastníci konferencie mohli v priebehu podujatia hodnotiť vystavené súťažné postre a vybrať najlepší vhodením anketového lístka do urny označenej ako "Najlepší poster" . Na záver druhého dňa konferencie na základe ich hlasovania bol vyhlásený a ocenený poster s najväčším počtom hlasov.

Vyhodnotenie súťaže: v stredu 9.júna 2010 o 15:45 hod

Víťaz súťaže o najlepší poster získa:
  • Atlas krajiny
  • Víkendový pobyt pre dve osoby na Teplom Vrchu
  • Dvojročné predplatné časopisu Energie 21
  • Vysoké Tatry - atlas ortofotomáp
  • Aj zánik môže znamenať život
  • Arborétum Borová Hora
  • Geologické mapy Európy - DVD
  • Vstup do ZOO pre dve osoby zdarma, propagačné materiály ZOO

Na základe hlasovania bol vyhlásený a ocenený poster číslo 3.
Stanovenie ohrozenosti územia erózno-sedimentačnými procesmi za extrémnych hydrometeorologických situácií na príklade povodia Stonávky .

Autorom výherného posteru gratulujeme - Ing.Mgr.Jozef Richnavský, Ing.Peter Bobáľ, Ing. Boris Šír (VŠB TU Ostrava).

Ceny venovali:

SAŽP Banská Bystrica
ZOO Bojnice
TU Zvolen
SMOPAJ Liptovský Mikuláš
PROFI PRESS, Nitra
SSJ SR - ŠOP SR Banská Bystrica
GEODIS Banská Bystrica
ŠGÚDŠ Bratislava

Ďakujeme.