Enviro-i-Fórum 2010

odborné fórum o environmentálnej informatike

  • Technická univerzita - Zvolen
  • 8. - 9. jún 2010

Partneri

ArcGeo Intergraph Softec StatSoft Prois SOFTIP

Mediálni partneri

Enviromagazín Geoinformatika Education Konferencie Roľnícke noviny Energie 21 Profi Press s.r.o.

Sprievodné podujatia


Kontakty

Kontaktná osoba pre zasielanie prihlášok na príspevky a ich anotácií:

Bc. Miroslava Petríková
Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum environmentalistiky a informatiky
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Tel.: 048/437 41 36
e-mail:
miroslava.petrikova@sazp.sk

Kontaktná osoba pre organizačné záležitosti:

Eva Tatarková
Slovenská agentúra životného prostredia, Ústredie
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Tel.: 048/437 41 18
e-mail:
eva.tatarkova@sazp.sk

Kontaktná osoba pre IT v environmentálnej výchove:

Ing. Rudolf Navrátil
Slovenská agentúra životného prostredia, Odbor environmentálnej výchovy
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Tel.: 048/437 41 42
e-mail:
rudolf.navratil@sazp.sk


Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 00 62 60 31
DIČ: 202 112 58 21
IČ DPH: SK 202 112 58 21