Enviro-i-Fórum 2010

odborné fórum o environmentálnej informatike

 • Technická univerzita - Zvolen
 • 8. - 9. jún 2010

Partneri

ArcGeo Intergraph Softec StatSoft Prois SOFTIP

Mediálni partneri

Enviromagazín Geoinformatika Education Konferencie Roľnícke noviny Energie 21 Profi Press s.r.o.

Sprievodné podujatia


O konferencii

Zameranie konferencie Enviro-i-Fórum

Konferencia je zameraná na prezentáciu dostupnosti environmentálnych informácií
a využívanie informačných technológií pri ich spracovaní. Je určená pre odbornú verejnosť, najmä pre zástupcov verejnej správy, samosprávy, vedeckých inštitúcií, škôl, súkromných spoločností, tvorcov informačných systémov o životnom prostredí a ich koncových užívateľov. Konferencia dáva priestor na výmenu skúseností a prezentáciu prevádzkovaných alebo pripravovaných informačných projektov na zber, spracovanie, analýzu, publikovanie a sprístupňovanie environmentálnych informácií.

Súčasťou konferencie budú aj sprievodné podujatia IT v environmentálnej výchove a Český a slovenský technologický NESIS workshop.

Tematické okruhy

 • Medzinárodné koordinačné aktivity v cielenom budovaní informácií o ŽP - SEIS, INSPIRE, GMES
 • Národná infraštruktúra pre priestorové informácie
 • Využitie informačných komunikačných technológií (IKT) pri implementácii environmentálnej legislatívy
 • Informatizácia verejnej správy
 • IKT v environmentálnej výchove a vzdelávaní
 • GIS v ochrane ŽP a tvorbe krajiny

Programový výbor

 • Ing. Vladimír Benko, SAŽP
 • Ing. Radovan Hilbert, SVP
 • Mgr. Milan Koreň, PhD., SAGI
 • Ing. Zuzana Lieskovská, SAŽP
 • Ing. Beata Trulíková, SAŽP
 • Ing. Andrea Majlingová, SAGI
 • Ing. Rudolf Navrátil, SAŽP
 • Prof. Ing. Ján Tuček, CSc., TU Zvolen
 • Ing. Martin Tuchyňa, SAŽP, JRC
 • Ing. Daniela Navrátilová, MŽP SR
 • Bc. Miroslava Petríková, SAŽP
 • Ing. Martin Koška, SAŽP
 • Ing. Jaroslav Piroh, PhD., SAŽP

Organizačný výbor

 • Ing. Trulíková Alžbeta, SAŽP
 • Ing. Dlhošová Mariana, SAŽP
 • Bc. Miroslava Petríková, SAŽP
 • Mgr. Kostúriková Alena, SAŽP
 • Ing. Kučerová Alica, SAŽP
 • Ing. Sitko Roman, TU Zvolen