Enviro-i-Fórum 2010

odborné fórum o environmentálnej informatike

  • Technická univerzita - Zvolen
  • 8. - 9. jún 2010

Partneri

ArcGeo Intergraph Softec StatSoft Prois SOFTIP

Mediálni partneri

Enviromagazín Geoinformatika Education Konferencie Roľnícke noviny Energie 21 Profi Press s.r.o.

Sprievodné podujatia


17.3.2010

Sprievodné podujatia konferencie

V organizácii podujatia v tomto roku dochadza k menším zmenám, kedy súčasne s hlavným programom konferencie budú prebiehať aj dve sprievodné podujatia: IT v environmentálnej výchove a Český a slovenský technologický NESIS workshop.

IT v environmentálnej výchove

Informačné technológie dnes hýbu svetom. V modernom vzdelávacom systéme sa používajú v mnohých podobách a nevyhýbajú sa ani environmentálnej výchove. Podujatie je určené pre pedagogických pracovníkov všetkých stupňov škôl. Predstavuje programy, ktoré využívaním internetu a rôznych multimediálnych zdrojov robia environmentálnu výchovu atraktívnejšou a školu modernejšou.

Český a slovenský technologický NESIS workshop

Cieľom projektu Network to Enhance an European Environmental Shared and Interoperable Information Systém (NESIS), ktorý je časťou vývoja SEIS (Shared Environmental Information System for Europe), je zlepšit zdieľanie dát o životnom prostredí v Európe a to stanovením technických štandardov zdieľania dát a informácií o životnom prostredí na národnej a európskej úrovni i na úrovni nadnárodných organizácií.