Enviro-i-Fórum 2010

odborné fórum o environmentálnej informatike

  • Technická univerzita - Zvolen
  • 8. - 9. jún 2010

Partneri

ArcGeo Intergraph Softec StatSoft Prois SOFTIP

Mediálni partneri

Enviromagazín Geoinformatika Education Konferencie Roľnícke noviny Energie 21 Profi Press s.r.o.

Sprievodné podujatia


17.3.2010

Anketa - vyhodnotenie dotazníkov

Počas konferencie prebiehala anketa týkajúca sa hodnotenia konferencie tak po organizačnej ako aj obsahovej stránke a prístupu k informáciám o ŽP.

Každý deň v závere hlavného programu boli z odovzdaných vyplnených dotazníkov vyžrebovaní traja výhercovia vecných cien z radov účastníkov konferencie. Tí mohli v priebehu každého dňa konferencie vyplniť anketové lístky a vhodiť do pripravenej anketovej urny označenej ako "zlosovateľný dotazník". Na cenu mali nárok len prítomní účastníci, ktorí nie sú zamestnancami SAŽP.

Ceny pre víťazov
1. deň

1. cena


1. Atlas krajiny
2. Víkendový pobyt pre dve osoby na Teplom Vrchu
3. Arborétum Borová Hora
4. Vysoké Tatry - atlas ortofotomáp
5. Naturae tutela 11/2007
6. Ročné predplatné časopisu Energie 21
7. Vstup do ZOO pre dve osoby zdarma, propagačné materiály ZOO

Výherca: Michaela Godálová, SOS/Birdlife Slovensko, Bratislava

2. cena

1. Atlas krajiny
2. ENVIROMAGAZÍN - ročné predplatné
3. Sprístupnené jaskyne Slovenska - CD
4. Vysoké Tatry - atlas ortofotomáp
5. Naturae tutela 11/2007
6. Tričko s dlhým rukávom SAŽP + Natura pexeso

Výherca: Ing. Marek Juhás, VÚVH, Bratislava

3. cena

1. Atlas krajiny
2. Tajomstvo podzemia - DVD
3. Informačný buletín SINTER 15
4. Kniha Pestovanie energetických plodín
5. Tričko s krátkym rukávom SAŽP + Natura pexeso

Výherca: Daniel Miklaš, Softec, spol. s r.o., Bratislava

2. deň
1. cena

1. Atlas krajiny
2. Víkendový pobyt pre dve osoby na Teplom Vrchu
3. Lesy Slovenska
4. Vysoké Tatry - atlas ortofotomáp
5. Informačný buletín SINTER 15
6. Čarovný svet jaskýň - publikácia
7. Vstup do ZOO pre dve osoby zdarma, propagačné materiály ZOO

Výherca: Martin Maretta, ESPRIT s.r.o., Banská Štiavnica

2. cena

1. Atlas krajiny
2. Informačný buletín SINTER 15
3. ENVIROMAGAZÍN - ročné predplatné
4. Vysoké Tatry - atlas ortofotomáp
5. Čarovný svet jaskýň - publikácia
6. Tričko s dlhým rukávom SAŽP + Natura pexeso

Výherca: Dušan Cibulka, STU Bratislava

3. cena

1. Atlas krajiny
2. Jaskyne svetového dedičstva na Slovensku - publikácia
3. Naturae tutela 11/20074. Arborétum Borová Hora
5. Publikácia ZOO Bojnice, pexeso ZOO + vizitkár

Výherca: Jiří Kvapil, CENIA, Praha

Ceny venovali:

SAŽP Banská Bystrica
ZOO Bojnice
TU Zvolen
SMOPAJ Liptovský Mikuláš
LVÚ Zvolen
SSJ SR - ŠOP SR Banská Bystrica
PROFI PRESS, Nitra
GEODIS Banská Bystrica
ŠGÚDŠ Bratislava

Ďakujeme.

Výhercom gratulujeme.