Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Partneri

SAGI EEA FMG T-mapy ArcGeo GIS-Services G-BASE

Mediálni partneri

Geoinformatika Enviromagazín Enviroportál Promospravy
15.2.2013

Anketa

Vašu spokojnosť s priebehom konferencie Enviro-i-Fórum a s jej odbornou náplňou budete mocť vyjadriť aj počas 9.ročníka podujatia vyplnením anketového dotazníka, v ktorom nás ukrem uvedených skutočností zaujíma i Váš názor ohľadne dostupnosti a využívania informácií z oblasti environmentálnej informatiky.