Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Partneri

SAGI EEA FMG T-mapy ArcGeo GIS-Services G-BASE

Mediálni partneri

Geoinformatika Enviromagazín Enviroportál Promospravy
15.2.2013

Súťaž o najlepší poster

V prípade, že máte záujem zúčastniť sa našej pravidelnej súťaže o najlepší poster, poslite nám do 25.marca 2013 krátku anotáciu problematiky, ktorej poster venujete. Anotácia bude zaradená to tlačeného zborníka konferencie.

Súťaže o najlepší poster sa taktiež môžu zúčastniť tí záujemcovia, ktorí mali záujem vystúpiť s príspevkom v hlavnom programe konferencie a z kapacitných dôvodov im to nebolo umožnené. V takomto prípade stále ponúkame možnosť prezentovať účastníkom zvolenú problematiku alebo tému formou posteru.

Na základe hlasovania účastníkov, bude vyhlásený a vecnou cenou odmenený poster s najväčším počtom hlasom.

Anotácia príspevku musí byť v rozsahu max. 1 strany A4 v digitálnej podobe (.doc,.PDF...)

Anotáciu zašlite prosím na e-mail adresu: miroslava.petrikova@sazp.sk do 25. marca 2013.