Technická univerzita Zvolen
24. - 25. jún 2014

Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Generálny partner

HP

Partneri

EEA gi-n2k sdi4apps smartopendata T-mapy bitstudio Sevitech SAGI Geotech

Mediálni partneri

Enviroportál Geoinformatika Promospravy FMG Education Konferencie

O konferencii

TEMATICKÉ ZAMERANIE KONFERENCIE:

 • Strategické a koncepčné zámery budovania environmentálnej informatiky na Slovensku
 • Medzinárodné aktivity v oblasti budovania a zdieľania informačných systémov ŽP
 • Využitie moderných informačných a komunikačných technológií pri implementácii legislatívy v starostlivosti o životné prostredie
 • Problematika Národnej infraštruktúry pre priestorové informácie
 • Realizované riešenia nad údajmi INSPIRE
 • Využitie (nielen) INSPIRE služieb
 • Geoportály ako efektívne nástroje pre správu a prezentáciu priestorových údajov
 • Využitie GIS aplikácií (nielen) pre implementáciu INSPIRE
 • INSPIRE, GIS a územné plánovanie
 • Vybrané projekty využívajúce princípy INSPIRE
 • Prepojené otvorené údaje (Linked Open Data)
 • Zdieľanie údajov (Data sharing, licence frameworks)
 • Komunity, siete, modely riadenia (Communities, networks, governance models)
Podujatie je organizované pod záštitou MŽP SR.

SAŽP 2014