Technická univerzita Zvolen
24. - 25. jún 2014

Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Generálny partner

HP

Partneri

EEA gi-n2k sdi4apps smartopendata T-mapy bitstudio Sevitech SAGI Geotech

Mediálni partneri

Enviroportál Geoinformatika Promospravy FMG Education Konferencie

Zborník recenzovaných príspevkov konferencie

  • Vydanie v elektronickej verzii
  • Rok vydania: 2014
  • ISBN 978-80-228-2659-4
Podujatie je organizované pod záštitou MŽP SR.

SAŽP 2014