Technická univerzita Zvolen
24. - 25. jún 2014

Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Generálny partner

HP

Partneri

EEA gi-n2k sdi4apps smartopendata T-mapy bitstudio Sevitech SAGI Geotech

Mediálni partneri

Enviroportál Geoinformatika Promospravy FMG Education Konferencie

Výbory

Programový výbor:

 • Prof. Ing. Ján Tuček, CSc., TU Zvolen
 • Ing. Martin Tuchyňa, SAŽP
 • Ing. Zuzana Lieskovská, SAŽP
 • Ing. Martin Koška, SAŽP
 • Bc. Miroslava Petríková, SAŽP
 • Ing. Rudolf Navrátil, TU Zvolen
 • Ing. Andrea Majlingová, SAGI, TU Zvolen
 • Mgr. Milan Koreň, PhD., SAGI, TU Zvolen
 • Ing. Marek Žiačik, SAŽP
 • Ing.Ján Tóbik, SAŽP

Členovia vedeckého výboru - recenzenti:

 • Prof. Ján Tuček, TU vo Zvolene
 • Prof. Jaroslav Hofierka, UPJS v Kosiciach
 • Doc. Eva Mičietová, UK Bratislava
 • Doc. Dagmar Kusendová, UK Bratislava
 • Doc. Branislav Oláh, TU vo Zvolene
 • Doc. Peter Blišťan, TU v Košiciach
 • Ing. Robert Fencík, STU v Bratislave
 • Ing. Vladimír Kotka, ZU v Žiline

So zástupcami ďalších inštitúcií sme momentálne ešte v rokovaní.

Organizačný výbor:

 • Bc. Miroslava Petríková, SAŽP
 • Ing. Veronika Košková, SAŽP
 • Mgr. Jana Šutková, SAŽP
 • Mgr. Petra Horváthová, SAŽP
 • Ing. Ľudmila Zemanová, SAŽP
 • Stanislav Hupian, SAŽP
 • Ing. Sitko Roman, TU Zvolen

Organizácia sprievodných podujatí:

 • Mgr. Katarína Kosková
 • Mgr. Peter Pastorek
Podujatie je organizované pod záštitou MŽP SR.

SAŽP 2014