Technická univerzita Zvolen
24. - 25. jún 2014

Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Generálny partner

HP

Partneri

EEA gi-n2k sdi4apps smartopendata T-mapy bitstudio Sevitech SAGI Geotech

Mediálni partneri

Enviroportál Geoinformatika Promospravy FMG Education Konferencie

Informácie pre autorov

Nerecenzované príspevky programu

O zaradení alebo nezaradení nerecenzovaného príspevku do hlavného programu podujatia rozhoduje programový výbor konferencie.

Recenzované príspevky programu

O zaradení alebo nezaradení recenzovaného príspevku do hlavného programu podujatia rozhoduje vedecký výbor konferencie.

Podujatie je organizované pod záštitou MŽP SR.

SAŽP 2014