Technická univerzita Zvolen
24. - 25. jún 2014

Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Generálny partner

HP

Partneri

EEA gi-n2k sdi4apps smartopendata T-mapy bitstudio Sevitech SAGI Geotech

Mediálni partneri

Enviroportál Geoinformatika Promospravy FMG Education Konferencie

Recenzované príspevky programu

V prípade, že máte záujem sa aktívne prezentovať na konferencii (vystúpením v hlavnom programe podujatia alebo prihlásením posteru), dovoľujeme si Vás požiadať o zaslanie stručnej anotácie k príspevku. Anotácia je potrebná pri rozhodovaní o zaradení príspevku do programu.

V prípade, že prihlasujete svoj príspevok ako recenzovaný, uveďte túto informáciu vo svojej anotácii. O zaradení alebo nezaradení recenzovaného príspevku do hlavného programu konferencie rozhoduje vedecký výbor podujatia.

V prípade, že bol Váš príspevok na základe zaslanej anotácie prijatý a zaradený do programu konferencie, bude Vaša anotácia zverejnená v tlačenom anotačnom zborníku podujatia. V prípade, že ide o recenzovaný príspevok, bude automaticky zaradený taktiež do elektronického recenzovaného CD zborníka so samotnými príspevkami.

Dĺžka prezentácie vrámci hlavného programu je stanovená na 15 minút vrátane diskusie. Prezentovanie príspevku nevylučuje povinnosť uhradenia účastníckeho poplatku. Príspevky nebudú honorované.

Priestory na prezentáciu - firemná expozícia (stánok), firemné panely

Na prezentáciu Vašej spoločnosti Vám môžeme počas konferencie poskytnúť stánky alebo panely. Ich počet je obmedzený možnosťami organizátora a záleží aj od požiadaviek a záujmu prihlásených účastníkov.

V prípade Vášho záujmu o prezentácie formou stánku alebo panelu označte túto požiadavku v on-line prihláške.

V prípade, že máte záujem inštalovať si vlastný prenosný stánok, oznámte nám to čo najskôr (najmä rozmery stánku a prípadné ďalšie požiadavky na jeho vybavenie).

Ďalšie podrobnosti, informácie - kontakty.

Recenzovaný zborník

Podujatie je organizované pod záštitou MŽP SR.

SAŽP 2014