Technická univerzita Zvolen
24. - 25. jún 2014

Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Generálny partner

HP

Partneri

EEA gi-n2k sdi4apps smartopendata T-mapy bitstudio Sevitech SAGI Geotech

Mediálni partneri

Enviroportál Geoinformatika Promospravy FMG Education Konferencie

Nerecenzované príspevky programu

Anotácie

V prípade, že máte záujem sa aktívne prezentovať na konferencii (vystúpením v hlavnom programe podujatia alebo prihlásením posteru), dovoľujeme si Vás požiadať o zaslanie stručnej anotácie k príspevku alebo k posteru, ktorá bude súčasťou tlačeného anotačného zborníka konferencie. Anotácia je potrebná pri rozhodovaní o zaradení príspevku do programu buď vo forme referátu alebo posteru. O zaradení alebo nezaradení nerecenzovaného príspevku do hlavného programu konferencie rozhoduje programový výbor.

V prípade, že bol Váš príspevok na základe zaslanej anotácie prijatý a zaradený do programu konferencie, bude Vaša anotácia zverejnená v tlačenom anotačnom zborníku podujatia. V prípade, že ide o recenzovaný príspevok, bude automaticky zaradený taktiež do elektronického recenzovaného CD zborníka so samotnými príspevkami. V prípade posterovej prezentácie, bude anotácia k posteru súčasťou tlačeného anotačného zborníka a samotný poster zaradený do súťaže "O najlepší poster" a vystavený počas celého podujatia v priestoroch jeho konania.

Samotný text príspevku (RTF alebo MS WORD), pokiaľ ste ho v anotácii označili ako nerecenzovaný, nie je potrebné zasielať. Po anotácii nám zašlite už len samotnú ppt. prezentáciu.

Prezentácie a postery

Dĺžka prezentácie vrámci hlavného programu je stanovená na 15 minút vrátane diskusie. Prezentovanie príspevku nevylučuje povinnosť uhradenia účastníckeho poplatku. Príspevky nebudú honorované.

Priestory na prezentáciu - firemná expozícia (stánok), firemné panely

Na prezentáciu Vašej spoločnosti Vám môžeme počas konferencie poskytnúť stánky alebo panely. Ich počet je obmedzený možnosťami organizátora a záleží aj od požiadaviek a záujmu prihlásených účastníkov.

V prípade Vášho záujmu o prezentácie formou stánku alebo panelu označte túto požiadavku v on-line prihláške.

V prípade, že máte záujem inštalovať si vlastný prenosný stánok, oznámte nám to čo najskôr (najmä rozmery stánku a prípadné ďalšie požiadavky na jeho vybavenie).

Ďalšie podrobnosti, informácie - kontakty.

Podujatie je organizované pod záštitou MŽP SR.

SAŽP 2014