Technická univerzita Zvolen
24. - 25. jún 2014

Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Generálny partner

HP

Partneri

EEA gi-n2k sdi4apps smartopendata T-mapy bitstudio Sevitech SAGI Geotech

Mediálni partneri

Enviroportál Geoinformatika Promospravy FMG Education Konferencie
24.1.2014

Pozvánka na nový ročník 2014

Vážené dámy, vážení páni, kolegovia, priaznivci environmentálnej geoinformatiky. 10. jubilejný ročník konferencie Enviro-i-Fórum 2014 sa uskutoční v dňoch 24. a 25. júna 2014 na pôde Technickej Univerzity vo Zvolene.

Organizátori konferencie - Slovenská agentúra životného prostredia, Technická univerzita Zvolen v spolupráci s partnermi si Vás zároveň dovoľujú upozorniť na novinku tohto ročníka podujatia, ktorou je recenzovaný zborník príspevkov podujatia na CD. (okrem tlačeného anotačného zborníka, ktorí dostávali účastníci pri registrácii). Zameranie konferencie sa tak rozširuje aj na prezentáciu vedeckých poznatkov a publikovanie výsledkov výskumu v oblasti geoinformatiky a environmentálnej informatiky ako aj príbuzných a súvisiacich oblastí.

Veríme tak, že i touto formou budú môcť byť Vaše odborné poznatky a vedomosti na poli environmentálnej informatiky v oveľa väčšej miere zúročené a že rozšíria okruh priaznivcov podujatia.

Enviro-i-Fórum 2014 sa bude konať pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Podujatie je organizované pod záštitou MŽP SR.

SAŽP 2014