Technická univerzita Zvolen
24. - 25. jún 2014

Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Generálny partner

HP

Partneri

EEA gi-n2k sdi4apps smartopendata T-mapy bitstudio Sevitech SAGI Geotech

Mediálni partneri

Enviroportál Geoinformatika Promospravy FMG Education Konferencie
29.5.2014

UPOZORNENIE

Zmena tradičného miesta konania konferencie!

Namiesto auly TU Zvolen sa konferencia bude konať v posluchárni lesníckej fakulty TUZVO B8 (starý názov PL1).

Ďakujeme.

Podujatie je organizované pod záštitou MŽP SR.

SAŽP 2014