Technická univerzita Zvolen
24. - 25. jún 2014

Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Generálny partner

HP

Partneri

EEA gi-n2k sdi4apps smartopendata T-mapy bitstudio Sevitech SAGI Geotech

Mediálni partneri

Enviroportál Geoinformatika Promospravy FMG Education Konferencie
24.1.2014

Anketa

Tradičná anketa, v ktorej nás zaujímajú Vaše poznatky a skúsenosti a v ktorej formou otázok získavame od Vás spätnú väzbu tak na odbornú stránku podujatia ako aj na formu jeho organizácie si v radoch účastníkov získala popularitu.

Každý rok sa ju snažíme aktualizovať a dopĺňať otázky reflektujúce aktuálnu situáciu v oblasti prístupu k informáciám o životnom prostredí. Preto budeme radi aj za Vaše podnety a nápady, ktorými by sme ju mohli obohatiť a ktoré nám môžete zasielať do 1.júna 2014 (ludmila.zemanova@sazp.sk).

V závere každého dňa podujatia po prebehnutí losovania bude za účasť v nej odmenený jeden účastník vecnými cenami.

Poznámka:
Do losovania o vecné ceny nie sú zahrnutí zamestnanci SAŽP ani zamestnanci TU Zvolen.

Podujatie je organizované pod záštitou MŽP SR.

SAŽP 2014