Enviro-i-Fórum 2008

odborné fórum o environmentálnej informatike

 • Technická univerzita - Zvolen
 • 10. - 11. jún 2008

Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Partneri

ArcGeo Intergraph SAGI Softec SOMI Systems YMS Group

Mediálni partneri

Enviromagazín Geoinformatika

O konferencii

Zameranie konferencie Enviro-i-Fórum

Konferencia je zameraná na prezentáciu dostupnosti environmentálnych informácií a využívanie informačných technológií pri ich spracovaní. Je určená pre odbornú verejnosť, najmä pre zástupcov verejnej správy, samosprávy, vedeckých inštitúcií, škôl, súkromných spoločností, tvorcov informačných systémov o životnom prostredí a ich koncových užívateľov. Konferencia dáva priestor na výmenu skúseností a prezentáciu prevádzkovaných alebo pripravovaných informačných projektov na zber, spracovanie, analýzu, publikovanie a sprístupňovanie environmentálnych informácií.

Tematické okruhy

 • 15 rokov environmentálnej informatiky
 • Transpozícia smernice INSPIRE
 • Interoperabilita podporená prostriedkami štrukturálnych fondov
 • Informačné systémy, registre a údaje o životnom prostredí
 • IT podpora problematiky klimatických zmien
 • GIS v ochrane životného prostredia
 • IKT v environmentálnej výchove a vzdelávaní
 • Informácie o životnom prostredí na internete
 • Technologické okienko - Informačná bezpečnosť

Programový výbor

 • Ing. Vladimír Benko, SAŽP
 • Ing. Radovan Hilbert, SVP
 • Mgr. Milan Koreň, PhD., SAGI
 • Ing. Zuzana Lieskovská, SAŽP
 • Ing. Andrea Majlingová, SAGI
 • Ing. Rudolf Navrátil, SAŽP
 • Prof. Ing. Ján Tuček, CSc., TU Zvolen
 • Ing. Martin Tuchyňa, SAŽP
 • Ing. Ladislav Turányi, MŽP SR

Organizačný výbor

 • Ing. Benko Vladimír, SAŽP
 • Ing. Dlhošová Mariana, SAŽP
 • Mgr. Kostúriková Alena, SAŽP
 • Bc. Kučerová Alica, SAŽP
 • Ing. Sitko Roman, TU Zvolen
 • Ing. Trulíková Alžbeta, SAŽP
 • Ing. Dulayová Janka, MŽP SR