Enviro-i-Fórum 2008

odborné fórum o environmentálnej informatike

  • Technická univerzita - Zvolen
  • 10. - 11. jún 2008

Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Partneri

ArcGeo Intergraph SAGI Softec SOMI Systems YMS Group

Mediálni partneri

Enviromagazín Geoinformatika

Kontakty

Kontaktná osoba pre zasielanie prihlášok na príspevky a ich anotácií:

Ing. Rudolf Navrátil
Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum environmentalistiky a informatiky
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Tel.: 048/437 41 42 Fax.: 048/413 21 60
e-mail:
rudolf.navratil@sazp.sk

Kontaktná osoba pre organizačné záležitosti:

Eva Tatarková
Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum environmentalistiky a informatiky
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Tel.: 048/437 41 38
e-mail:
eva.tatarkova@sazp.sk