Enviro-i-Fórum 2008

odborné fórum o environmentálnej informatike

  • Technická univerzita - Zvolen
  • 10. - 11. jún 2008

Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Partneri

ArcGeo Intergraph SAGI Softec SOMI Systems YMS Group

Mediálni partneri

Enviromagazín Geoinformatika
24.5.2008

Pozvánka na Enviro-i-Fórum 2008

Vážení priatelia,

po štvrtýkrát sa v dňoch 10 až 12. júna 2008 stretneme vo Zvolene, aby sme si priblížili trendy v environmentálnej informatike. Je pre nás potešiteľné, s akou priazňou sa toto podujatie stretáva.

Úspešné predošlé ročníky ukazujú, že Enviro-i-Fórum sa stáva žiadanou platformou na výmenu skúseností a prezentáciu príkladov dobrej praxe z oblasti environmentálnej informatiky.

Kde a kedy sa vlastne termín "environmentálna informatika" objavil prvýkrát? Aj na túto otázku, vám dá odpoveď tohtoročné Enviro-i-Fórum. Rok 2008 je rokom hneď niekoľkých výročí. Preto sa v programe trochu obzrieme do minulosti a pozrieme sa na vývoj environmentálnej informatiky v Európe, ako aj na to, čo sa v tejto oblasti podarilo (a čo nie) na Slovensku.

Program

V súčasnosti sa pripravuje celý rad strategických dokumentov, ktoré určia smer vývoja eGovernmentu v SR na niekoľko ďalších rokov. Väčšina kľúčových tém, o ktorých sa v týchto dňoch hovorí, či už ide o národnú koncepciu informatizácie verejnej správy, nadväzujúce rezortné koncepcie, implementáciu smernice INSPIRE, preto samozrejme dostane v programe svoj priestor.

Prvé implementačné pravidlá smernice INSPIRE sú na svete. Čo z nich vyplýva pre nás všetkých, aký je stav transpozície smernice a aké technické riešenia sa núkajú? To všetko sa dozviete v bloku INSPIRE, ktorý je pokračovaním seminára INSPIRE@SK INFO DAY z januára tohto roku.

Geoinformačné technológie dominujú aj ďalšiemu bloku programu. Aj keď viac ako na technológie, sa tentokrát zameriame na údaje, ich štruktúru, kvalitu, presnosť a najmä dostupnosť pre rôzne inštitúcie.

Technologické okienko sa v štruktúre programu objavuje po prvýkrát. Zaoberá sa témou, ktorá sa týka každého kto pracuje s počítačom. Tiež ste presvedčení, že informačnej bezpečnosti venujete dostatočnú pozornosť? Naozaj? Tak vás pozývame na ukážku on-line útoku na užívateľa zabezpečenej WWW aplikácie.

Už tradične budú v programe predstavené zaujímavé tohtoročné novinky. Tentokrát to bude novinka z rezortu životného prostredia aj z rezortu pôdohospodárstva. Svoj priestor dostanú už spomínané "best practices". Úspešné IT riešenia ponúka napríklad blok Zdravie a životné prostredie, kde bude prezentovaný aj projekt ocenený cenou ITAPA 2007 za zlepšovanie procesov.

Tretí deň podujatia je na programe pracovné stretnutie pracovníkov obvodných a krajských úradov životného prostredia, MŽP SR a SAŽP, venované štátnej správe v oblasti životného prostredia a diskusii ako spoločne aj reálne naplniť v slovenských podmienkach vízie eGovernmentu.

Po úspešnom pokusnom vysielaní priebehu tretieho ročníka konferencie v minulom roku, sme aj tento rok pre vás pripravili živé internetové vysielanie programu konferencie. Vysielanie je aktívne v utorok a stredu 10 - 11. júna 2008. Potrebné technické detaily sú dostupné na webovej stránke.

Organizátori a partneri

Enviro-i-Fórum 2008 spoluorganizujú Slovenská agentúra životného prostredia a Technická univerzita vo Zvolene pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR.
Partnermi podujatia sú ArcGEO Information Systems, spol. s r.o., INTERGRAPH CS s. r. o., Slovenská asociácia pre geoinformatiku, Softec spol. s r.o., SOMI Systems a.s.a YMS Group.
Za mediálnu podporu ďakujeme portálu GEOINFORMATIKA.SK a časopisu o tvorbe a ochrane životného prostredia - Enviromagazín.

Každoročne sú súčasťou podujatia aj súťaž o najlepší poster a prezentácie jednotlivých inštitúcií. V tomto roku svoju činnosť prezentujú: CENIA, česká informační agentura životního prostředí, EUROSENSE s.r.o., INTERGRAPH CS s. r. o., Národné lesnícke centrum, Slovenská asociácia pre geoinformatiku, Slovenská agentúra životného prostredia, SOMI Systems a.s., Štátny geologický ústav Dionýza Štúra a Technická univerzita vo Zvolene.

Pevne veríme, že vás bohatá a zaujímavá ponuka tém zaujme.

Rudolf Navrátil
programový výbor konferencie