Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Partneri

Softec SAGI EEA Millenium Eurosense Direct marketing

Mediálni partneri

Geoinformatika Enviromagazín Enviroportál Promospravy

O konferencii

TEMATICKÉ OKRUHY:

 • Medzinárodné aktivity koordinujúce budovanie a prepájanie informačných systémov ŽP v Európe (SEIS, SENSE, INSPIRE, GMES, GEOSS)
 • Národná infraštruktúra pre priestorové informácie
 • Využitie informačných komunikačných technológií pri implementácii environmentálnej legislatívy
 • Informatizácia verejnej správy
 • Zverejňovanie a dostupnosť informácií o životnom prostredí
 • GIS a územné plánovanie
 • Geoinformačné technológie a aplikácie GIS v ochrane životného prostredia a tvorbe krajiny
 • Vybrané projekty realizované z európskych finančných zdrojov

PROGRAMOVÝ VÝBOR:

 • Prof. Ing. Ján Tuček, CSc., TU Zvolen
 • Ing. Martin Tuchyňa, PhD., SAŽP, JRC
 • Ing. Zuzana Lieskovská, SAŽP
 • Ing. Martin Koška, SAŽP
 • Bc. Miroslava Petríková, SAŽP
 • Ing. Rudolf Navrátil, TU Zvolen
 • Ing. Andrea Majlingová, SAGI, TU Zvolen
 • Mgr. Milan Koreň, PhD., SAGI, TU Zvolen
 • Ing. Marek Žiačik, SAŽP
 • Ing.Ján Tóbik, SAŽP

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:

 • Bc. Miroslava Petríková, SAŽP
 • Ing. Veronika Košková, SAŽP
 • Eva Tatarková, SAŽP
 • Radoslava Haviarová, SAŽP
 • Mgr. Kostúriková Alena, SAŽP
 • Ing. Kučerová Alica, SAŽP
 • Ing. Sitko Roman, TU Zvolen