Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Partneri

Softec SAGI EEA Millenium Eurosense Direct marketing

Mediálni partneri

Geoinformatika Enviromagazín Enviroportál Promospravy

Kontakty

Kontaktná osoba pre zasielanie prihlášok na príspevky a ich anotácií:

Bc. Miroslava Petríková

Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum environmentalistiky a informatiky
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Tel.: 048/437 41 36
e-mail: miroslava.petrikova@sazp.sk

Kontaktná osoba pre ekonomické záležitosti:

Eva Tatarková

Slovenská agentúra životného prostredia, Odbor prevádzky
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Tel.: 048/437 41 20
e-mail: eva.tatarkova@sazp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 00 62 60 31
DIČ: 202 112 58 21
IČ DPH: SK 202 112 58 21