Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Partneri

Softec SAGI EEA Millenium Eurosense Direct marketing

Mediálni partneri

Geoinformatika Enviromagazín Enviroportál Promospravy
4.10.2012

Súťaž o najlepší poster

Sprievodnou udalosťou konferencie Enviro-i-Fórum 2012 bola aj súťaž o najlepší poster.

Na základe hlasovania účastníkov konferencie zvíťazila práca č.7 s názvom Projekt Danube Floodrisk: Posúdenie povodňového rizika v záplavových oblastiach povodia Dunaja orientované na zainteresované subjekty, ktorú za Slovenský vodohospodársky podnik prezentoval Mgr.Miloslav Ofúkaný.

Výhercovi gratulujeme a ďakujeme partnerom podujatia za ceny, ktoré venovali do súťaže.

Výherca

Výherca

Projekt Danube Floodrisk

Súťaž o najlepší poster má svojich stabilných priaznivcov, ktorí okrem prezentácie samotného posteru vrámci podujatia majú možnosť prezentovať svoju prácu aj prostredníctvom anotácie v tlačenom zborníku a príspevku k danej problematike v zborníku na CD.