Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Partneri

Softec SAGI EEA Millenium Eurosense Direct marketing

Mediálni partneri

Geoinformatika Enviromagazín Enviroportál Promospravy
7.3.2012

Anketa

Organizátorov pochopiteľne zaujíma aj spätná väzba a názory účastníkov nie len na podujatie samotné ale aj na mieru dostupnosti informácií z oblasti environmentálnej informatiky.

Preto aj v tomto roku mohli účastníci podujatia prostredníctvom vyplneného dotazníka vyjadriť svoj názor na túto problematiku alebo poskytnúť pripomienky k organizácii a zameraniu konferencie.

Okrem snahy zvyšovať celkovú úroveň podujatia a tak prispievať k celkovej spokojnosti zúčastnených boli motiváciou pre vyplnenie dotazníkov i vecné ceny, ktoré v závere oboch prednáškových dní boli odovzdané vylosovaným výhercom.

1.deň - utorok

1. World atlas

2. predplatné časopisu Enviromagazín

3. CD Natura 2000

Foto

2.deň - streda

1. Darčekový set

2. predplatné časopisu Enviromagazín

3. CD Natura 2000

Foto

Výhercom srdečne gratulujeme!

(Na cenu majú nárok len prítomní účastníci, ktorí nie sú zamestnancami SAŽP.)

...a tu sú výsledky vyhodnotenia