Partneri

ArcGeo Ekolumi s.r.o. Softec SAGI G-BASE

Mediálni partneri

Enviromagazín Education Konferencie Geoforum Geoinformatika podujatie.sk Enviroportál

O konferencii

TEMATICKÉ OKRUHY:

 • Medzinárodné aktivity koordinujúce budovanie a prepájanie informačných systémov ŽP v Európe (SEIS, SENSE, INSPIRE, GMES, GEOSS)
 • Národná infraštruktúra pre priestorové informácie
 • Využitie informačných komunikačných technológií pri implementácii environmentálnej legislatívy
 • Informatizácia verejnej správy
 • Zverejňovanie a dostupnosť informácií o životnom prostredí
 • Environmentálne informácie na portáloch VÚC, miest a obcí
 • Územné plány a územné plánovanie
 • GIS v ochrane životného prostredia a tvorbe krajiny
 • Využitie GIS v manažmente rizík prírodných mimoriadnych udalostí
 • Informačné a komunikačné technológie (IKT) a environmentálna výchova

PROGRAMOVÝ VÝBOR:

 • Prof. Ing. Ján Tuček, CSc., TU Zvolen
 • Ing. Martin Tuchyňa, SAŽP, JRC
 • Ing. Zuzana Lieskovská, SAŽP
 • Ing. Martin Koška, SAŽP
 • Bc. Miroslava Petríková, SAŽP
 • Ing. Rudolf Navrátil, SAŽP
 • Ing. Andrea Majlingová, SAGI, TU Zvolen
 • Mgr. Milan Koreň, PhD., SAGI, TU Zvolen
 • Ing. Marek Žiačik, SAŽP

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:

 • Bc. Miroslava Petríková, SAŽP
 • Ing. Veronika Košková, SAŽP
 • Monika Kalinová, SAŽP
 • Mgr. Kostúriková Alena, SAŽP
 • Ing. Kučerová Alica, SAŽP
 • Ing. Sitko Roman, TU Zvolen