Partneri

ArcGeo Ekolumi s.r.o. Softec SAGI G-BASE

Mediálni partneri

Enviromagazín Education Konferencie Geoforum Geoinformatika podujatie.sk Enviroportál

Kontakty

Kontaktná osoba pre zasielanie prihlášok na príspevky a ich anotácií:

Bc. Miroslava Petríková

Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum environmentalistiky a informatiky
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Tel.: 048/437 41 36
e-mail: miroslava.petrikova@sazp.sk

Kontaktná osoba pre ekonomické záležitosti:

Monika Kalinová

Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum environmentalistiky a informatiky
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Tel.: 048/437 41 38
e-mail: monika.kalinova@sazp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 00 62 60 31
DIČ: 202 112 58 21
IČ DPH: SK 202 112 58 21