Partneri

ArcGeo Ekolumi s.r.o. Softec SAGI G-BASE

Mediálni partneri

Enviromagazín Education Konferencie Geoforum Geoinformatika podujatie.sk Enviroportál
1.2.2011

Anketa – vyhodnotenie dotazníkov

Počas konferencie pravidelne prebieha anketa zameraná na hodnotenie konferencie tak po organizačnej ako aj odbornej a obsahovej stránke.

Každý deň v závere hlavného programu boli z odovzdaných vyplnených dotazníkov vyžrebovaní výhercovia vecných cien z radov účastníkov konferencie. Tí mohli v priebehu každého dňa konferencie vyplniť anketové lístky a vhodiť do pripravenej anketovej urny označenej ako "zlosovateľný dotazník". Na cenu majú nárok len prítomní účastníci, ktorí nie sú zamestnancami SAŽP.

1.deň

1.cena

1. Atlas krajiny - tlačený, CD, DVD

2. Hrady a zámky - obrazová publikácia

3. kalendár Európske klenoty flóry a fauny na Slovensku

4. Pexeso

5. kľúčenka

6. publikácie Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici

7. Obrazová publikácia UNESCO

Výherca: Ing. Marián Dorič, OÚŽP Michalovce

2.cena

1. Atlas krajiny - tlačený, CD, DVD

2. Hory - obrazová publikácia

3. kalendár Európske klenoty flóry a fauny na Slovensku

4. Pexeso

5. kľúčenka

6. Obrazová publikácia UNESCO

Výherca: Ronald Lehotský, KÚŽP Košice

3.cena

1. Atlas krajiny - tlačený, CD, DVD

2. Divy Slovenska - obrazová publikácia

3. Pexeso

4. kľúčenka

5. Obrazová publikácia UNESCO

Výherca: Peter Koleda, VÚPOP, Bratislava

2.deň

1.cena

1. Atlas krajiny - tlačený, CD, DVD

2. 55 najkrajších miest a mestečiek Slovenska - obrazová publikácia

3. kalendár Európske klenoty flóry a fauny na Slovensku

4. Pexeso

5. kľúčenka

6. Obrazová publikácia UNESCO

Výherca: Ján Augustín, KÚŽP Trenčín

2.cena

1. Atlas krajiny - tlačený, CD, DVD

2. Divy Slovenska - obrazová publikácia

3. kalendár Európske klenoty flóry a fauny na Slovensku

4. Pexeso

5. kľúčenka

6. Obrazová publikácia UNESCO

Výherca: Ronald Lehotský, KÚŽP Košice

3.cena

1. Atlas krajiny - tlačený, CD, DVD

2. Hrady - obrazová publikácia

3. Pexeso

4. kľúčenka

5. Obrazová publikácia UNESCO

Výherca: Katarína Staníková, Bratislavský samosprávny kraj

Ceny venovali:

SAŽP Banská Bystrica

SMOPAJ Liptovský Mikuláš

Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica

ArcGEO Information systems spol. s.r.o.

Ekolumi s.r.o.

G-BASE s.r.o.

Softec, spol. s r.o

Ďakujeme.

Výhercom gratulujeme.