Enviro-i-Fórum 2009

odborné fórum o environmentálnej informatike

 • Technická univerzita - Zvolen
 • 9. - 11. jún 2009

Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Partneri

ArcGeo ORNTH s.r.o. SAGI Softec SOMI Systems StatSoft Intergraph YMS Group

Mediálni partneri

Enviromagazín Geoinformatika Geoforum Mobilmania Zive sm

O konferencii

Zameranie konferencie Enviro-i-Fórum

Konferencia je zameraná na prezentáciu dostupnosti environmentálnych informácií a využívanie informačných technológií pri ich spracovaní. Je určená pre odbornú verejnosť, najmä pre zástupcov verejnej správy, samosprávy, vedeckých inštitúcií, škôl, súkromných spoločností, tvorcov informačných systémov o životnom prostredí a ich koncových užívateľov. Konferencia dáva priestor na výmenu skúseností a prezentáciu prevádzkovaných alebo pripravovaných informačných projektov na zber, spracovanie, analýzu, publikovanie a sprístupňovanie environmentálnych informácií.

Tematické okruhy

 • Zdieľanie environmentálnych informácií v rámci Európskej únie
 • Informačný deň INSPIRE@SK
 • GIS v ochrane životného prostredia
 • Informačné systémy, registre a údaje o životnom prostredí
 • Informácie o životnom prostredí na internete
 • IKT v environmentálnej výchove a vzdelávaní

Programový výbor

 • Ing. Vladimír Benko, SAŽP
 • Ing. Radovan Hilbert, SVP
 • Mgr. Milan Koreň, PhD., SAGI
 • Ing. Zuzana Lieskovská, SAŽP
 • Ing. Beata Trulíková, SAŽP
 • Ing. Andrea Majlingová, SAGI
 • Ing. Rudolf Navrátil, SAŽP
 • Prof. Ing. Ján Tuček, CSc., TU Zvolen
 • Ing. Martin Tuchyňa, SAŽP
 • Ing.Elza Kočikova, PhD., MŽP SR
 • Bc. Miroslava Petríková, SAŽP
 • Ing. Martin Koška, SAŽP

Organizačný výbor

 • Ing. Benko Vladimír, SAŽP
 • Ing. Dlhošová Mariana, SAŽP
 • Mgr. Kostúriková Alena, SAŽP
 • Bc. Kučerová Alica, SAŽP
 • Ing. Sitko Roman, TU Zvolen
 • Ing. Trulíková Alžbeta, SAŽP
 • Bc. Miroslava Petríková, SAŽP