Enviro-i-Fórum 2009

odborné fórum o environmentálnej informatike

  • Technická univerzita - Zvolen
  • 9. - 11. jún 2009

Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Partneri

ArcGeo ORNTH s.r.o. SAGI Softec SOMI Systems StatSoft Intergraph YMS Group

Mediálni partneri

Enviromagazín Geoinformatika Geoforum Mobilmania Zive sm
24.3.2009

Enviro-i-Fórum 2009 sledujte on-line na webe

Aj tento rok sa plánuje zabezpečenie živého internetového vysielania programu konferencie.

On-line vysielanie 5. ročníka Enviro-i-Fórum bude aktívne v utorok a stredu 9 - 10. júna 2009, len počas priebehu jednotlivých sekcií programu, ktorých rozpis nájdete v programe.

Počas jednotlivých programových sekcií sa budete mať možnosť aj priamo zapojiť do diskusie.
Vaše prípadné otázky zasielajte e-mailom na adresu enviroiforum@sazp.sk

Aby ste priebeh konferencie mohli sledovať on-line, potrebujete mať na svojom počítači nainštalovanú aplikáciu RealPlayer.


Stiahnite si RealPlayer v. 10.5.