Enviro-i-Fórum 2009

odborné fórum o environmentálnej informatike

  • Technická univerzita - Zvolen
  • 9. - 11. jún 2009

Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Partneri

ArcGeo ORNTH s.r.o. SAGI Softec SOMI Systems StatSoft Intergraph YMS Group

Mediálni partneri

Enviromagazín Geoinformatika Geoforum Mobilmania Zive sm
7.7.2009

Súťaž o najlepší poster

Sprievodnou udalosťou konferencie Enviro-i-Fórum 2009 bola aj súťaž "O najlepší poster". Do súťaže sa v tomto roku prihlásilo 11 posterov, z ktorých mohli účastníci počas prvých dvoch dní trvania konferencie vybrať ten najlepší.

Na základe ich hlasovania bol vyhlásený a ocenený poster s počtom hlasov 20 od autorov : Ivica Hlaváčová (SMOPAJ) a Ing. Daniel Vrbjar (SAŽP) s názvom: Národná databáza jaskýň.

Ceny do súťaže venovali:

SAŽP Banská Bystrica
LVÚ Zvolen
SMOPAJ Liptovský Mikuláš
TU Zvolen
GEODIS Banská Bystrica