Enviro-i-Fórum 2009

odborné fórum o environmentálnej informatike

  • Technická univerzita - Zvolen
  • 9. - 11. jún 2009

Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Partneri

ArcGeo ORNTH s.r.o. SAGI Softec SOMI Systems StatSoft Intergraph YMS Group

Mediálni partneri

Enviromagazín Geoinformatika Geoforum Mobilmania Zive sm
13.3.2009

Pozvánka na Enviro-i-Fórum 2009

Slovenská agentúra životného prostredia a Technická univerzita vo Zvolene Vás spolu so svojimi partnermi pozývajú na 5. ročník podujatia venovanému environmentálnej informatike. Enviro-i-Fórum 2009 sa uskutoční v termíne 9. - 11. júna 2009 v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene.

Podujatie sa každoročne zameriava na sledovanie trendov v environmentálnej informatike. Prezentuje konkrétne IT riešenia na zber, analýzu a spracovanie informácií z rôznych oblastí životného prostredia, predstavuje úspešne realizované aj plánované projekty, ako aj možnosti ich financovania a legislatívne rámce.

Pri príprave tohtoročného programu sme nemohli obísť tému, ktorá sa týka mnohých, ktorí pracujú v tejto oblasti a to nielen na Slovensku - tému INSPIRE. Táto problematika je nosnou témou tohto ročníka a bude jej venovaná podstatná časť prvého dňa podujatia v programovom bloku nazvanom Informačný deň INSPIRE@SK. Prvé implementačné pravidlá INSPIRE sú na svete viac než rok a preto sa pozrieme na stav implementácie smernice z pohľadov niekoľkých medzinárodných inštitúcií. Priestor dostanú aj technologické a aplikačné riešenia a prezentované budú aj výsledky prvých testovaní viacerých špecifikácií pre INSPIRE.

V súčasnom období sú na Slovensku v rôznych štádiách rozpracované viaceré koncepčné dokumenty na úrovni národnej, alebo na úrovni jednotlivých rezortov. Keďže je Slovenská republika súčasťou Európskej únie, musia takého koncepčné dokumenty zohľadňovať aj jej požiadavky a aktuálne trendy. Jednou z najviac rezonujúcich požiadaviek Európskej únie je aj vzájomná výmena environmentálnych informácií. Tejto téme bude venovaný programový blok Zdieľanie environmentálnych informácií v rámci Európskej únie, v ktorom nám predstavu Európskej environmentálnej agentúry (EEA) o európskom Zdieľanom environmentálnom informačnom systéme (SEIS) predstaví priamo zástupca EEA.

Z praktických aplikácií budú predstavené viaceré komplexné informačné systémy a zaujímavé GIS riešenia. Tradične dostane od organizátorov možnosť prezentovať sa aj víťaz konferencie Fórum mladých geoinformatikov, ktorá je podujatím Slovenskej asociácie pre geoinformatiku.

Po roku sa do programovej štruktúry znovu vrátila téma Využitia informačných a komunikačných technológií v environmentálnej výchove a vzdelávaní. V tomto bloku budú predstavené veľmi zaujímavé vzdelávacie programy. Môžu slúžiť ako nástroj na projektové vyučovanie pre učiteľov s využitím on-line vzdelávania zameraným na medzipredmetové väzby (ekológia, environmentálna výchova, prírodopis, biológia, geografia...)

Tretí deň podujatia je na programe pracovné stretnutie pracovníkov obvodných a krajských úradov životného prostredia, MŽP SR a SAŽP, venované štátnej správe v oblasti životného prostredia a diskusii ako spoločne aj reálne naplniť v slovenských podmienkach vízie eGovernmentu.

Vďaka Technickej univerzite vo Zvolene je aj tento rok zabezpečené živé internetové vysielanie z programu konferencie. Vysielanie bude aktívne v utorok a stredu 9 - 10. júna 2009. Aby ste priebeh konferencie mohli sledovať on-line, potrebujete mať na svojom počítači nainštalovanú aplikáciu RealPlayer.

Veríme, že vás bohatá a zaujímavá ponuka tém zaujme.

Rudolf Navrátil
programový výbor konferencie