Enviro-i-Fórum 2009

odborné fórum o environmentálnej informatike

  • Technická univerzita - Zvolen
  • 9. - 11. jún 2009

Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Partneri

ArcGeo ORNTH s.r.o. SAGI Softec SOMI Systems StatSoft Intergraph YMS Group

Mediálni partneri

Enviromagazín Geoinformatika Geoforum Mobilmania Zive sm
20.7.2009

Anketa - vyhodnotenie dotazníkov

Počas konferencie prebiehala anketa týkajúca sa hodnotenia konferencie a prístupu k informáciám o ŽP.

Každý deň v závere programu boli z odovzdaných vyplnených dotazníkov vyžrebovaní traja výhercovia vecných cien z radov účastníkov konferencie. Tí mohli v priebehu každého dňa konferencie vyplniť anketové lístky a vhodiť do pripravenej anketovej urny označenej ako "zlosovateľný dotazník". Cenu obdržali len prítomní účastníci, ktorí nie sú zamestnancami SAŽP.

Výhercom gratulujeme:

9.6.2009

Ing. Jaroslav Hanzely, KÚŽP Prešov
Ing. Tereza Melicherová, SHMÚ Bratislava
Štefan Spišiak, OÚŽP Lučenec

10.6.2009

Ing. Jaroslav Hanzely, KÚŽP Prešov
Ing. Tomáš Kliment, STU Bratislava
Ing. Róbert Fenčík Phd., STU Bratislava

Workshop

Ing. Jaroslav Hanzely, KÚŽP Prešov
RNDr. Vladimír Vráblik, OÚŽP Kežmarok
Marián Dorič, OÚŽP Michalovce

Ceny venovali:

SAŽP Banská Bystrica
LVÚ Zvolen
GEODIS Banská Bystrica
SMOPAJ Liptovský Mikuláš
ŠOP SR Banská Bystrica
TU Zvolen
Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica
ŠGÚDŠ Bratislava
ZOO Bojnice