Enviro-i-Fórum 2005

odborné fórum o environmentálnej informatike

 • Technická univerzita - Zvolen
 • 15. - 17. júna 2005

Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Partneri

Repis SOMI Systems Európska únia YMS Group Ability Development GAMO

Tématické okruhy

1. Medzinárodná a národná legislatíva a spracovanie informácií o ŽP

 • Medzinárodné súvislosti získavania zberu, spracovania a poskytovania informácií o životnom prostredí
 • Aarhuský dohovor
 • iniciatívy a reportingové požiadavky Európskej únie a OECD
 • brány k informáciám o životnom prostredí v Európskej únii
 • Národné prostredie práce s informáciami o životnom prostredí
 • legislatíva SR
 • štátny informačný systém SR
 • koncepčné a programové dokumenty SR


2. Informačné technológie a informácie o ŽP

 • Informačné systémy o životnom prostredí
 • geografické informačné systémy a diaľkový prieskum Zeme
 • aplikácie na zber, spracovanie, analýzu údajov o životnom prostredí
 • Informácie o životnom prostredí na internete
 • internetové portály a webové stránky
 • internetové aplikácie
 • Informačné technológie v environmentálnej výchove
 • multimediálne aplikácie
 • výučbové programy

Dĺžka príspevku je stanovená na 15 minút. V rámci konferencie je možnosť zriadenia firemnej expozície, resp. prezentačného panelu.

Budeme radi, ak budete o konferencii informovať aj svojich kolegov.