Enviro-i-Fórum 2005

odborné fórum o environmentálnej informatike

  • Technická univerzita - Zvolen
  • 15. - 17. júna 2005

Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Partneri

Repis SOMI Systems Európska únia YMS Group Ability Development GAMO
7.7.2005

Fotoreportáž a vyhodnotenie ceny o najlepší poster

Priášame Vám fotoreportáž z 1. ročníka konferencie Enviro-i-Fórum 2005.

Čestné uznanie v súťaži o najlepší poster získala Slovenská agentúra životného prostreia za poster Enviroportál.