Enviro-i-Fórum 2007

odborné fórum o environmentálnej informatike

 • Technická univerzita - Zvolen
 • 12. - 14. jún 2007

Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Partneri

ArcGeo Intergraph SAGI Softec SOMI Systems YMS Group

O konferencii

Zameranie konferencie Enviro i Fórum

Konferencia je zameraná na prezentáciu dostupnosti environmentálnych informácií a využívanie informačných technológií pri ich spracovaní. Je určená pre odbornú verejnosť, najmä pre zástupcov verejnej správy, samosprávy, vedeckých inštitúcií, škôl, súkromných spoločností, tvorcov informačných systémov o životnom prostredí a ich koncových užívateľov. Konferencia dáva priestor na výmenu skúseností a prezentáciu prevádzkovaných alebo pripravovaných informačných projektov na zber, spracovanie, analýzu, publikovanie a sprístupňovanie environmentálnych informácií.

Tematické okruhy

1. Medzinárodná a národná legislatíva a spracovanie informácií o ŽP

 • Medzinárodné súvislosti získavania, zberu, spracovania a poskytovania informácii o životnom prostredí
  • Aarhuský dohovor
  • Iniciatívy a reportingové požiadavky Európskej únie, OECD a medzinárodných dohovorov
  • Brány k informáciám o životnom prostredí v Európskej únii
 • Národné prostredie práce s informáciami o životnom prostredí
  • Legislatíva SR
  • Štátny informacný systém SR
  • Koncepčné a programové dokumenty S

2. Informačné technológie a informácie o ŽP

 • Informačné systémy o životnom prostredí
  • Geografické informačné systémy, diaľkový prieskum Zeme a modelovanie
  • Aplikácie na zber, spracovanie, analýzu a sprístupňovanie údajov o životnom prostredí
 • Informatizácia štátnej správy v ŽP na Slovensku
 • Informácie o životnom prostredí na internete
  • Internetové portály a webové stránky
  • Internetové aplikácie
 • Informačné technológie v environmentálnej výchove
  • Multimediálne aplikácie
  • Výučbové programy

Programový výbor

Ing. Vladimír Benko (SAŽP),
Ing. Radovan Hilbert (SVP),
Mgr. Milan Koreň, PhD. (SAGI),
Ing. Peter Kulhánek (MŽP SR),
Ing. Zuzana Lieskovská (SAŽP),
Ing. Rudolf Navrátil (SAŽP),
Prof. Ing. Ján Tuček, CSc. (TU Zvolen)

Organizačný výbor

Ing. Vladimír Benko (SAŽP),
Ing. Mariana Dlhošová (SAŽP),
Ing. Janka Dulayová (MŽP SR),
Mgr. Milan Koreň (TU Zvolen),
Mgr. Alena Kostúriková (SAŽP),
Bc. Alica Kučerová (SAŽP),
Ing. Roman Sitko (TU Zvolen),
Ing. Alžbeta Trulíková (SAŽP)