Enviro-i-Fórum 2007

odborné fórum o environmentálnej informatike

  • Technická univerzita - Zvolen
  • 12. - 14. jún 2007

Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Partneri

ArcGeo Intergraph SAGI Softec SOMI Systems YMS Group
11.6.2007

Zmena štruktúry programu konferencie Enviro-i-Fórum

V štruktúre programu podujatia dochádza oproti minulým ročníkom k organizačnej zmene.

Samotná konferencia prebieha v prvých dvoch dňoch podujatia 12. - 13. júna 2007.

Tretí deň (14. júna) podujatie vyplní Pracovný workshop určený pre pracovníkov štátnej správy v rezorte Ministerstva životného prostredia SR, zameraný na problematiku informatizácie rezortu.

Program konferencie prebieha v niekoľkých programových blokoch:

  • Informačné systémy, registre a údaje o ŽP v EÚ
  • Informačné systémy o životnom prostredí
  • Informácie o životnom prostredí na internete
  • GIS - Priestorové analýzy a modelovanie
  • IKT v environmentálnej výchove a vzdelávaní

Podrobnejší program je priebežne aktualizovaný na internetovej stránke konferencie.

Tešíme sa na stretnutie s priaznivcami environmentálnej informatiky.