Enviro-i-Fórum 2007

odborné fórum o environmentálnej informatike

  • Technická univerzita - Zvolen
  • 12. - 14. jún 2007

Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Partneri

ArcGeo Intergraph SAGI Softec SOMI Systems YMS Group
15.5.2007

Pozvánka na Enviro-i-Fórum

Vážení účastníci konferencie Enviro-i-Fórum 2007! Ani sme sa nenazdali a prešiel takmer rok od 2. ročníka konferencie.

Jej časová forma je mierne upravená podľa vašich ohlasov, a tak sa znovu stretneme na pôde Technickej univerzity vo Zvolene, aby sme počas 2 dní spolu hovorili o tom, čo sa udialo v oblasti zberu, spracovania, hodnotenia a publikovania environmentálnych informácií na Slovensku. Aby sme hovorili o skúsenostiach ich tvorcov, podelili sa s našimi "best practicies", možno dohodli spoluprácu na projektoch, alebo sa len dozvedeli, čo je kde možné nájsť a čo sa kde plánuje v tejto, všetkých sa týkajúcej oblasti - nášho ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA. Tretí deň bude formou workshopu venovaný štátnej správe v oblasti životného prostredia a diskusii ako spoločne aj reálne naplniť v slovenských podmienkach vízie eGovernmentu. Už tradične bude prebiehať súťaž o najlepší poster a dotazníkové ankety, ktoré sú pre nás cenným zdrojom informácií pre ďalšie napredovanie.

Je pre nás potešiteľné, s akou priazňou sa stretáva toto podujatie už po tretí raz. Možno je to tým, že mnohým z nás nie je ľahostajné, čo sa okolo nás deje a chceme mať možnosť pridať svoj hlas v správny čas a participovať na rozhodovacích procesoch, alebo nás len jednoducho zaujíma stav a kvalita životného prostredia, prípadne riziká z nečinnosti alebo prílišných aktivít. Predpovedanie budúceho vývoja prostredníctvom modelov sa tak znovu stáva diskutovanou témou a verím, že aj ďalšie starostlivo vyberané prezentácie budú pre vás zaujímavé.

To, že životné prostredie presahuje hranice nášho regiónu, je každému jasné. Ale že zámery sú už nahrádzané praktickými aktivitami pre vytvorenie spoločných európskych služieb, ktoré budú kompatibilné medzi jednotlivými krajinami, aktuálne a dostupné v pravý čas, že po vlani prijatej smernici INSPIRE o priestorových dátach sa začali práce na Zdieľanom environ-mentálnom informačnom systéme (SEIS), bude možno nová informácia.

Aby sme zostali verní tradícii pripraviť každý rok niečo nové pre užívateľov na Slovensku, po Enviroportáli (vstupná brána k informáciám o životnom prostredí) spustenom na 1. ročníku konferencie a po EnviroInfo (metainformačný systém) spustenom na vlaňajšom ročníku, tento rok sme sa snažili sprístupniť konferenciu aj tým, ktorí nemôžu docestovať do Zvolena. Celé programové dianie bude v reálnom čase, on-line, prenášané cez internet, zaznamenávané a sledovateľné z celého sveta. Neprítomní sa síce ochudobňujú o atmosféru a bezprostredný vzájomný kontakt, ale majú možnosť zaslať online svoje otázky do diskusie prostredníctvom emailu. Sledujte preto http://www.sazp.sk/enviroiforum.

Teším sa, že sa spolu stretneme - buď fyzicky, alebo virtuálne - ale hlavne sa teším, že vývoj v tejto oblasti sa nezastavil, aj keď mnohokrát je potrebné prekonávať značné prekážky.

Vladimír Benko
predseda organizačného výboru