Enviro-i-Fórum 2006

odborné fórum o environmentálnej informatike

 • Technická univerzita - Zvolen
 • 18. - 20. októbra 2006

Organizátori

Ministerstvo životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia Technická univerzita Zvolen

Partneri

Activit ArcGeo Enviro Softec Viva YMS Group Zoff

O konferencii

Zameranie konferencie

1. Medzinárodná a národná legislatíva a spracovanie informácií o ŽP

 • Medzinárodné súvislosti získavania, zberu, spracovania a poskytovania informácii o životnom prostredí
  • Aarhuský dohovor
  • Iniciatívy a reportingové požiadavky Európskej únie a OECD
  • Brány k informáciám o životnom prostredí v Európskej únii
 • Národné prostredie práce s informáciami o životnom prostredí
  • Legislatíva SR
  • Štátny informačný systém SR
  • Koncepčné a programové dokumenty SR

2. Informačné technológie a informácie o ŽP

 • Informačné systémy o životnom prostredí
  • Geografické informačné systémy a diaľkový prieskum Zeme
  • Aplikácie na zber, spracovanie, analýzu a sprístupňovanie údajov o životnom prostredí
 • Informatizácia štátnej správy v ŽP na Slovensku
  • Aplikácie podporujúce činnosť štátnej správy
  • Technické podmienky rozvoja informačných systémov
 • Informácie o životnom prostredí na internete
  • Internetové portály a webové stránky
  • Internetové aplikácie
 • Informačné technológie v environmentálnej výchove
  • Multimediálne aplikácie
  • Výučbové programy